ประจำวัน อังคาร ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

# เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ